Magazyn szczepionek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY WYDAWANIA SZCZEPIONEK

Dokumenty od wnioskodawcy:
Zapotrzebowanie na szczepionki ( na druku stanowiącym załącznik nr 1).

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie preparatów szczepionkowych upoważnionym przez kierownika placówki osobom.

Do wydania preparatów niezbędna jest termotorba z wkładem lodowym i termometrem oraz rejestr pomiaru temperatury, do którego pracownik magazynu wpisuje temperaturę w momencie załadunku szczepionek.

Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco po okazaniu prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania na szczepionkę.

Podstawa prawna:

1. Art. 17, 18, 19, 20 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
 i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2019  poz. 1239 ze .zm.)


Informacje na temat opłat:

Szczepionki na realizację Obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych wydawane są bezpłatnie. Uprawnione są podmioty posiadające umowę z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną. Przed pobraniem należy złożyć w PSSE dla m. st. Warszawy ul. Kochanowskiego 21  w Sekcji Szczepień Ochronnych "Kartę Świadczeniodawcy"

Lokalizacja  magazynu szczepionek dla miasta st. Warszawy 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21
Tel. 22 3107940

Szczepionki z magazynu wydawane są w dniach:

Poniedziałek
 Wtorek
 Środa  
 W godzinach od 8-12