Informacje o szczepieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 27 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazał się Komunikat Głownego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 202 r w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 (Dz.Urz. MZ poz. 90)

Artykuły

29 lutego 2016

Konsultacyjny punkt szczepień dla dzieci

Konsultacje w sprawie szczepień (dla dzieci) są prowadzone w przypadku wystąpienia wątpliwości przy kwalifikacji szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w sytuacji kiedy potrzebna jest konsultacja specjalistyczna i/lub potrzeba szczepienia w warunkach poradni specjalistycznej z zapleczem szpitalnym.
W Warszawie poradnia konsultacyjna szczepień ochronnych mieści się w Poradni Przyszpitalnej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43

Czytaj więcej o: Konsultacyjny punkt szczepień dla dzieci
24 lutego 2016

Niepożądany odczyn poszczepienny

Podstawą prawną do zgłaszania odczynów poszczepiennych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1239)
Zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.
Do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego zobowiązany jest KAŻDY lekarz, który po przeprowadzeniu badania pacjenta podejrzewa wystąpienie NOP.
Zgłoszenia należy dokonać na przeznaczonych do tego formularzach.

Czytaj więcej o: Niepożądany odczyn poszczepienny