Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

21 listopada 2019

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (dotychczasowe rozporządzenie nr 669/2009) lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich (m.in. dotychczasowe rozporządzenie nr 884/2014, nr 2015/175, nr 2017/186, nr 2018/1660, nr 211/2013 oraz nadal obowiązujące rozporządzenie nr 2016/6 (ostatnia zmiana: nr 2019/1787) oraz decyzja nr 2011/884/EU).

Szczegóły dotyczące stosowania ww. systemu, jak również obowiązujących przepisów znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, iż na terenie m. st. Warszawy zadania związane z przeprowadzaniem granicznej kontroli sanitarnej żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością sprawuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 1/2018 z dnia 05.11.2018 r. dotyczącego delegowania zadań szczególnych związanych z kontrolami urzędowymi w ramach granicznej kontroli sanitarnej.