Choroby zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


     Z godnie art. 2351 Kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,  że  została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej "narażeniem zawodowym".
     Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych zamieszczonym w Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. poz. 869 z późn. zm.

Chorobę zawodową może zgłosić:

  1.   pracodawca, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę medyczną ( lekarz medycyny pracy),
  2.   były pracownik (po ustaniu stosunku pracy).

Pracownik sam nie może zgłosić choroby zawodowej, ale ustawodawca pozostawił furtkę do wszczęcia postępowania w sprawie podejrzenia choroby zawodowej. Jeśli ani pracodawca, ani lekarz profilaktyk nie zgłosi podejrzenia choroby zawodowej, każdy inny lekarz może skierować taką osobę na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej.

Artykuły

16 lutego 2017

Choroby zawodowe rozpatrywane w latach 2011 – 2016 przez PPIS w m. st. Warszawie

Choroby zawodowe rozpatrywane w latach 2011 – 2016 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w m. st. Warszawie.

Czytaj więcej o: Choroby zawodowe rozpatrywane w latach 2011 – 2016 przez PPIS w m. st. Warszawie