Sekcja Szczepień Ochronnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Szczepień Ochronnych:
Sekcja Szczepień Ochronnych realizuje zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń poprzez nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne
W ramach prowadzonego nadzoru prowadzona jest:
1.  Kontrola dokumentacji dotyczącej szczepień prowadzonej przez placówki ochrony zdrowia.(Nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień).
2. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami  oraz nadzór  nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego
3. Ocena stanu sanitarnego punktów szczepień
4. Sporządzanie sprawozdań rocznych ze stanu uodpornienia,  kwartalnych ze zużycia szczepionek i kart uodpornienia, miesięcznych ze zużycia szczepionek dla dzieci z grup ryzyka oraz ze  stanu posiadanych szczepionek.
5. Opracowywanie analiz wykonawstwa obowiązkowych szczepień ochronnych.
6. Prowadzenie szkoleń i narad z nadzorowanymi podmiotami w zakresie szczepień ochronnych;
7. Dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na potrzeby punktów szczepiących
8. Sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych celem utrzymania optymalnego stanu uodpornienia
9. Prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi poprzez monitorowanie, prowadzenie rejestru i analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych;
10. Działalność informacyjno-konsultacyjna w zakresie uregulowań prawnych i zasad realizacji szczepień ochronnych;

Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji – Ewa Adam
Tel. 22 310 79 97
e-mail: ep.szczepienia.kier@pssewawa.pl

Sekcja Szczepień Ochronnych:
Tel/fax; 22 310 79 26;
Tel.  22 310 79 33


Magazyn szczepionek;
22 310 79 40;

Adresy e-mail:

szczepienia@pssewawa.pl
nop@pssewawa.pl