Komunikaty ul.Skierniewicka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

15 lipca 2016

Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, że po otrzymaniu w dniu 13.07.2016r. e- maila o występowaniu toksycznych i gryzących substancji w siedzibie XVIII Oddziału Banku PKO BP przy ul. Skierniewickiej 21...

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 15.07.2016r. dot. budowy przy ul. Skierniewickiej
19 maja 2016

Komunikat z dnia 19.05.2016r.

Komunikat w sprawie uciążliwości zapachowych w rejonie ulicy Staszica

15 kwietnia 2016

Komunikat z dnia 15.04.2016r.

Informacja o wynikach badania powietrza w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 - Sąd Okręgowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, iż w dniach 07-08.04.2016r. zostały pobrane próbki powietrza w lokalu użytkowym nr 2 przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie, w którym mieści się Sąd Okręgowy.
Na podstawie sprawozdania Nr LK.9051.12.2016 stwierdzono, iż badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnej zawartości benzenu i innych substancji szkodliwych w tym o,m,p-ksylenu i toluenu w powietrzu w odniesieniu do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Otrzymany wynik benzenu jest 2,5 krotnie mniejszy od wartości dopuszczalnej przy pomieszczeniach kategorii A (norma - do 10 μg/m3) i 5 razy mniejszy w przypadku pomieszczeń kategorii B (norma - do 20 μg/m3). W stosunku do pozostałych parametrów wyniki są kilkukrotnie niższe w odniesieniu do pomieszczeń kategorii A i B.

W zwiazku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza, że nie ma zagrożenia dla ludzi, dotyczy to także kobiet będących w ciąży jak i małych dzieci, przebywających w pomieszczeniach lokalu użytkowego, w którym prowadzono badania.

10 marca 2016

Komunikat z dnia 10.03.2016 r.

Komunikat nr 3 w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Skierniewickiej 21

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 10.03.2016 r.
4 marca 2016

Komunikat z dnia 04.03.2016 r.

Komunikat nr 2 w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Skierniewickiej 21.

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 04.03.2016 r.
22 lutego 2016

Komunikat z dnia 22.02.2016 r.

Komunikat nr 1 w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Skierniewickiej 21

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 22.02.2016 r.