Sprawozdawczość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W działalności Sekcji obowiązują sprawozdania:


1. Miesięczne- termin składania do 5 dnia każdego miesiąca
    Ze zużycia szczepionki DTaP/ Pentaxim dla dzieci z grup ryzyka(formularz w załączniku)

Sprawozdania składają tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE


2. Kwartalne – termin składania sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału
a. Ze zużycia preparatów szczepionkowych- tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE
b. Z ruchu kart uodpornienia - wszystkie punkty, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane

3. Roczne z osób uchylających się od szczepień -termin składania do dnia 10 po zakończeniu okresu sprawozdawczego


4. Roczne MZ 54 ze stanu zaszczepienia ludności ternin składania do dnia 15 stycznia

Sprawozdanie MZ  dotyczy wszystkich punktów, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane