Wydawanie zgody na zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uzyskanie zgody na zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokali gastronomicznych oraz przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych

Podstawa prawna: § 132 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Wnioskodawca: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty:

  • Opinia płatna – 195,00 zł.
  • Podstawą dokonania opłaty jest decyzja płatnicza przekazywana wnioskodawcy wraz z rozstrzygnięciem merytorycznym (nie są wystawiane rachunki).