Wydawanie zgody na założenie/rozszerzenie cmentarza komunalnego/wyznaniowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uzyskanie zgody na założenie/rozszerzenie cmentarza komunalnego/wyznaniowego

Podstawa prawna: art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1947).

Wnioskodawca:

  • Rada Miasta Stołecznego Warszawy – dla cmentarza komunalnego.
  • Władze kościelne – dla cmentarza wyznaniowego.

Termin rozpatrzenia: 60 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty:

  • Opinia płatna.
  • Podstawą dokonania opłaty jest decyzja płatnicza przekazywana wnioskodawcy wraz z rozstrzygnięciem.