Wydawanie opinii o lokalach nowo uruchamianych aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych ...

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opinie o lokalach nowo uruchamianych aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych, składów celnych i konsygnacyjnych, wymagane przy ubieganiu się o zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i  punktów aptecznych lub Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, składów celnych i konsygnacyjnych


Podstawa prawna: art. 75, ust. 2 pkt. 7 (hurtownie), art. 72, ust 2 (składy celne i konsygnacyjne), art. 100 ust. 2 pkt. 4 (apteki), art. 70 ust. 4 (punkty apteczne) ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 20209 r., poz. 944 ze zm.).

Wnioskodawca: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty:

  • Opinia płatna:
    • 312,00 zł + koszty kontroli obiektu + koszty dojazdu do obiektu.
  • Podstawą dokonania opłaty jest decyzja płatnicza przekazywana wnioskodawcy wraz z rozstrzygnięciem merytorycznym (nie są wystawiane rachunki).