Uzgodnienie dokumentacji projektowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna: art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 59 z późn. zm.).

Wnioskodawca: projektant.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty:

  • Opinia płatna – wielkość opłaty zależy od charakteru obiektu, którego dokumentacja dotyczy oraz fazy. projektu.
  • Podstawą dokonania opłaty jest decyzja płatnicza przekazywana wnioskodawcy wraz z rozstrzygnięciem.