Uczestnictwo w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333.

Zawiadamiający o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 14 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty:

  • Opinia płatna:
    • 312,00 zł + koszty kontroli obiektu + koszty dojazdu do obiektu – dla obiektów o powierzchni całkowitej pc≤ 500m2,
    • 468,00 zł + koszty kontroli obiektu + koszty dojazdu do obiektu – dla obiektów o powierzchni całkowitej 500m2 < pc ≤ 2000m2,
    • 624,00 zł + koszty kontroli obiektu + koszty dojazdu do obiektu – dla obiektów o powierzchni całkowitej pc ˃ 2000m2.
  • Podstawą dokonania opłaty jest decyzja płatnicza przekazywana wnioskodawcy wraz z rozstrzygnięciem.