Komunikaty pozostałe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

6 listopada 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie dotyczący opinii ws. zawieszenia zajęć

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że skrzynka mailowa zawieszenie.zajec@pssewawa.pl przeznaczona jest wyłącznie do składania wniosków dotyczących opinii ws. zawieszania zajęć w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. Maile niedotyczące zagrożenia życia nie będą rozpatrywane. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina, że dla kierowników i dyrektorów ww. placówek został uruchomiony również specjalny numer telefonu.

17 sierpnia 2020

Informacja dla szkół i placówek oświatowych w związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w związku z licznymi wnioskami dotyczącymi przeprowadzania audytu procedur i rozwiązań wdrażanych
w placówkach oświatowych na okoliczność zbliżającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 zawiadamia, że zgodnie z obowiązującym prawem, za bezpieczne i higieniczne warunki przebiegu procesu nauczania i wychowania odpowiadają dyrektorzy placówek
na równi z organem prowadzącym. Organ nadzoru sanitarnego nie jest powołany do opiniowania konkretnych rozwiązań, nie prowadzi audytów weryfikujących skuteczność przyjętych procedur.

Czytaj więcej o: Informacja dla szkół i placówek oświatowych w związku z nowym rokiem szkolnym 2020/2021
4 sierpnia 2020

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r.

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji
2000/39/WE.