Wydawanie zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu

Uzyskanie zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu

Podstawa prawna: § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Wnioskodawca: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 30 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty: