Uczestnictwo w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333.

Zawiadamiający o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego: inwestor.

Termin rozpatrzenia: 14 dni od otrzymania wniosku.

Opłaty: