WIECEJ WIEM- MNIEJ CHORUJĘ

9 sierpnia 2019

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych. Zajęcia przygotowane w ramach programu przewidują udział grup 5  i 6-latków przedszkoli oraz dzieci szkół podstawowych od 7 do 9 lat (klasy I-III).

Cel główny programu:

Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
 2. Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń:
  1. zwiększenie nadzoru nad warunkami higieny i realizowanymi zaleceniami higienicznymi (HDM, HŻŻ);
  2. toaleta (dom, szkoła);
  3. kuchnia i jej otoczenie (przed jedzeniem i przygotowywanie posiłków);
  4. zabawa ze zwierzętami;
  5. nowe strefy klimatyczne.
 3. Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
 4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych.
 5. Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
 6. Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

Struktura programu:

Program adresowany do dzieci, składa się z dwóch bloków tematycznych:        

I.  POZNAJEMY CHOROBY ZAKAŹNE i drogi ich szerzenia.

II. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH (higiena zachowań, szczepienia ochronne).

Poszczególne zajęcia dostosowane są do rozwoju poznawczego dzieci oraz ich potrzeb. Lekcje przeprowadzane w formie warsztatowej, wykorzystują ich aktywność i doświadczenia. Scenariusze zajęć wykorzystują metody tj. drama, praca z wierszem, burza mózgów, krzyżówki, rebusy, zgadywanki. Przebieg zajęć zakłada zabawę grupową (wykonywanie plakatów, modeli wirusów itp.) oraz pracę indywidualną (karty pracy). Treści programowe zgromadzone w przystępnych materiałach dla szkolnych koordynatorów zawierają m.in. słowniczek chorób zakaźnych, informacje pomocnicze przed każdym konspektem zajęć oraz zbiór prezentacji multimedialnych.

Scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych:

 1. Niewidzialne zarazki.
 2. Nie chcemy chorować

Scenariusze zajęć dla dzieci wczesnoszkolnych:

 1. Poznajemy choroby zakaźne.
 2. Choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia.
 3. Jak uniknąć choroby zakaźnej.

Dodatkowo program wzbogacony jest o scenariusze sezonowe dla szkół podstawowych, ze względu na okresowo nasiloną zapadalność na niektóre jednostki chorobowe. Elementem każdej edycji będzie bezpłatne szkolenie metodyczne dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów i realizatorów programu.

Kontakt z koordynatorem i autorem programu:  oswiatazdrowotna@pssewawa.pl.