Bieg po zdrowie

17 października 2016

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.  W  roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano edycję pilotażową programu w wybranych placówkach.  I edycja programu jest realizowana w bieżącym w roku szkolnym i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce. Odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych spoczywa na osobach dorosłych, tworzących najbliższe środowisko społeczne dzieci. Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia powinno być na stałe wpisane w oddziaływania edukacyjno-wychowawcze. Główny Inspektorat Sanitarny, zaprosił do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę. Program skierowany jest do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela; zeszyt ćwiczeń dla ucznia; plakaty; ulotkę informacyjną dla rodziców; filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

 

Główne cele programu:

Cele szczegółowe programu:

Struktura programu:

Scenariusz zajęć z uczniami:

Scenariusz zajęć dla rodziców:

Metody:

Lekcje odbywają się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowywane przez uczniów cztery zadania domowe. Do każdego z zadań opracowano szczegółowe instrukcje i pomoce dydaktyczne ułatwiające ich wykonanie. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Filmy edukacyjne: Pierwszy cykl poświęcony jest treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz-Wnuk, psycholog z Centrum Busola. W drugim cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. W trzecim przygotowany został  film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie".

Kontakt z koordynatorem programu: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl,

 

Pliki do pobrania