Bieg po zdrowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2016

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.  W  roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano edycję pilotażową programu w wybranych placówkach.  I edycja programu jest realizowana w bieżącym w roku szkolnym i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce. Odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych spoczywa na osobach dorosłych, tworzących najbliższe środowisko społeczne dzieci. Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań, które w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia powinno być na stałe wpisane w oddziaływania edukacyjno-wychowawcze. Główny Inspektorat Sanitarny, zaprosił do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę. Program skierowany jest do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela; zeszyt ćwiczeń dla ucznia; plakaty; ulotkę informacyjną dla rodziców; filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

 

Główne cele programu:

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
 • Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów,
 • Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju,
 • Pokazanie dzieciom zalet nie palenia.

Struktura programu:

Scenariusz zajęć z uczniami:

 • Lekcja 1 -  Wprowadzenie. Palenie jest nie zdrowe.
 • Lekcja 2 -  Jak się nie dać złowić nałogowi?
 • Lekcja 3 -  Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów
 • Lekcja 4 -  Palenie szkodzi!Lekcja
 • Lekcja 5 -  Jak to zrobić, żeby nie palić?
 • Lekcja 6 – Jak to zrobić, żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć.

Scenariusz zajęć dla rodziców:

 • I spotkanie powinno odbyć się przed rozpoczęciem realizacji programu  na zebraniu  z rodzicami. Celem spotkania jest przekazanie rodzicom informacji na temat założeń
  i sposobów realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu.
 • II spotkanie powinno odbyć się po zrealizowaniu programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania jest podsumowanie przeprowadzonych zajęć profilaktycznych
  z uczniami.

Metody:

Lekcje odbywają się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Podstawą całego cyklu są przygotowywane przez uczniów cztery zadania domowe. Do każdego z zadań opracowano szczegółowe instrukcje i pomoce dydaktyczne ułatwiające ich wykonanie. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Filmy edukacyjne: Pierwszy cykl poświęcony jest treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz-Wnuk, psycholog z Centrum Busola. W drugim cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. W trzecim przygotowany został  film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie".

Kontakt z koordynatorem programu: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl,

 

Pliki do pobrania