Informacje dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2016

W okresie szkolnym prawidłowe żywienie jest ważnym czynnikiem determinującym prawidłowy wzrost, rozwój i zdrowie dzieci. Ponadto wiek szkolny jest dobrym okresem na zmianę zachowań żywieniowych i ukształtowanie nawyków prozdrowotnych.

Niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak zrównoważonej diety sprzyjają zarówno niedoborom jak i nadmiarom dostarczanej energii i mają decydujący wpływ na stan zdrowia w wieku późniejszym. Błędy żywieniowe popełnione przede wszystkim przez rodziców, ale również przez ośrodki żywienia zbiorowego predysponują do rozwoju licznych schorzeń
tj. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy oraz nowotworów w przyszłości. Występowanie nieprawidłowości żywieniowych, będących efektem złego odżywiania się
i wadliwego kształtowania zachowań żywieniowych należy upatrywać także w asortymencie żywności sprzedawanej dzieciom w sklepikach, automatach i bufetach szkolnych. Wybór „niezdrowych” przekąsek i napojów w trakcie pobytu w szkole ma negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. W związku z tym zadaniem szkoły powinna być kontrola asortymentu żywności sprzedawanej i spożywanej na jej terenie oraz ich wybór powinien odpowiadać zasadom racjonalnego żywienia.

Jednym z warunków prawidłowego żywienia dzieci jest dobrze zaplanowany jadłospis przygotowany w oparciu o zalecenia prawidłowego żywienia i ustalone normy żywienia. Ponadto dekadowe jadłospisy powinny być tak opracowane, aby uwzględniały właściwe rozplanowanie posiłków, dobór rożnych grup produktów spożywczych, ich sezonowość oraz były przygotowane z zastosowaniem takich technik kulinarnych, które sprzyjają zachowaniu wartości odżywczej użytych produktów.

Wśród zasad planowania prawidłowego odżywiania się dzieci możemy wyróżnić:

 • dzieci powinny spożywać nie mniej niż 4 posiłki dziennie z równomiernymi przerwami między nimi,
 • racje pokarmowe należy planować na dłuższy okres, co najmniej 10 dni co umożliwia uniknięcie błędów żywieniowych związanych z częstym powtarzaniem się tych samych produktów lub potraw, niewłaściwym ich zestawieniem, monotonią żywienia,
 • posiłki /śniadanie, obiad, podwieczorek/ powinny uwzględniać produkty z różnych grup środków spożywczych, co pozwoli zrealizować zasadę urozmaicania posiłków,
 • posiłki przygotowane powinny być z zastosowaniem technik kulinarnych zmniejszających ilości dodanego tłuszczu /gotowanie, pieczenie/
 • zaleca się wybór produktów bez dodatku cukrów i substancji słodzących, tłuszczu oraz o niskiej lub o obniżonej zawartości sodu/soli
 • zaleca się promowanie spożycia produktów zbożowych z pełnego ziarna (pieczywo, kasze, ryż, makarony), mleka i jego przetworów (mleko, mleczne napoje fermentowane), ryb oraz warzyw i owoców, które powinny wchodzić w skład każdego posiłku
 • należy ograniczyć spożycie słodkich przekąsek z dodatkiem cukru, słodzików
  i barwników /słodycze, wyroby cukiernicze, napoje słodzone, aromatyzowane, wody smakowe/ oraz przekąsek węglowodanowo-tłuszczowych /chipsy, chrupki, słone paluszki, popcorn/ będących źródłem cukru, tłuszczu i soli
 • zaleca się zapewnienie dostępności wody nisko lub średnio zmineralizowana, źródlanej.

 

Niewątpliwie regularne monitorowanie sposobu żywienia w wieku rozwojowym oraz uświadomienie znaczenia właściwego doboru produktów spożywczych i zachowań pro-zdrowotnych dzieciom jest istotne w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób w wieku dorosłym.

Jednocześnie PPIS w m. st. Warszawie informuje, że z dniem 1 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154)