"Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać lokale aptek ogólnodostępnych"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2016

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie  w roku 2016 planuje zorganizowanie bezpłatnego, jednodniowego szkolenia:

  1. Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać lokale aptek ogólnodostępnych (ZNS-SZKOLENIE-APTEKI).

Na ww. szkoleniu omawiane  będą  zagadnienia dotyczące:

  1. technologii aptek,
  2. wymagań ogólnobudowlanych,
  3. instalacji sanitarnych, w tym wentylacji,
  4. procedury pozyskiwania stanowiska PPIS w m. st. Warszawie w trybie art. 100 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie go na adres e-mail: zns@pssewawa.pl w terminie do dnia 11.04.2016r. W temacie należy wpisać hasło: ZNS SZKOLENIE-APTEKI. Ww. formularz można też składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: PSSE w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa lub faksem na nr 22 310-79-01. Zgłoszenia można również dokonać pismem, w którym będą zawarte następujące informacje: imię i nazwisko osoby zainteresowanej udziałem w szkoleniu, telefon kontaktowy/e-mail, nazwa i profil działalności instytucji którą reprezentuje osoba zgłaszana do udziału w szkoleniu, hasło: ZNS-SZKOLENIE-APTEKI.  

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu poinformowane zostaną drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Pliki do pobrania