ABC pielgrzymującego do Polski na Światowe Dni Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2016
  1. W przypadku przyjmowania leków ze względu na istniejące choroby przewlekłe zabrać z sobą niezbędne leki  na czas pobytu w Polsce.
  2.  W przypadku występowania chorób przewlekłych zabrać  z sobą dokumentację medyczną (informację dotyczącą rodzaju schorzenia, sposobu leczenia, rodzaju przyjmowanych leków).
  3. Leki konieczne do podania w przypadku wystąpienia doraźnych dolegliwości (przeciwbólowe, przeciw biegunkowe itp.) są dostępne w aptece, hipermarketach oraz stacjach paliw.
  4. Konieczne jest zaopatrzenie w środki ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem z odpowiednim filtrem UVA oraz nakrycia głowy.
  5. Zaleca się korzystanie ze środków do higieny rąk w postaci chusteczek nasączonych środkiem dezynfekcyjnym lub płynnych preparatów do dezynfekcji rąk.
  6. Należy również zaopatrzyć się w preparaty odstraszające owady (repelenty).
  7. Na stronach WHO są dostępne informacje zawierające istotne dane dotyczące występowania chorób w Polsce i związanego z tym ryzyka.

 

Położenie geograficzne Polski  oraz umiarkowany klimat ma wpływ na występowanie chorób na terytorium Polski. Ponadto w Polsce od kilkudziesięciu lat są realizowane obowiązkowe szczepienia ochronne. Obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlegają wszystkie osoby od 0 do 19 lat przebywające powyżej 3 miesięcy na terytorium Polski. Tak prowadzona polityka zdrowotna stawia Polskę w ocenie WHO w szeregu krajów, w których ryzyko przeniesienia zakażenia na jest bardzo niskie. W związku z tym przed planowanym przyjazdem do Polski nie ma szczególnych zaleceń w odniesieniu do szczepień ochronnych.

Stan epidemiologiczny w m.st Warszawy w zakresie występowania chorób zakaźnych jest na poziomie bezpiecznym nie zagrażającym zdrowiu. Jednakże osoby, dla których podróż do Polski łączy się ze zmianą klimatu, sposobu życia, zmianą żywienia, różnic w składzie chemicznym i biologicznym wody,  mogą się okazać wrażliwe na te zmiany i w konsekwencji odczuwać dolegliwości żołądkowo -jelitowe.

Do ewentualnych zagrożeń można zaliczyć ryzyko zakażenia tężcem w wyniku urazu, w rejonach leśnych i parkach ryzyko kleszczowego zapalenia mózgu. Ponadto masowy charakter imprezy może sprzyjać wystąpieniu zakażeń meningokowych. Dlatego też w tych przypadkach zaleca się uzupełnienie szczepień lub wykonanie ich przed planowana podróżą.

W Polsce system opieki medycznej opiera się na lecznictwie bezpłatnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez sektor państwowy jak i prywatny. Ponadto jest bardzo bogata oferta zakładów opieki zdrowotnej świadczącej usługo komercyjne.

Osoby przybywające z  zagranicy mogą uzyskać bezpłatną  pomoc medyczną (doraźną) w ramach karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W nagłych przypadkach pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe dyżurujące całodobowo. Ogólnopolski numer w sytuacjach wymagających ratowania zdrowia/ życia to 999 lub 112.