Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
UWAGA!!! JESTEŚ NA ARCHIWALNEJ STRONIE PSEE W M.ST. WARSZAWIE
 
NOWY ADRES STRONY:
 
 
https://www.gov.pl/web/psse-warszawa
 
 
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. w Warszawie informuje, że dane dotyczące dziennego raportu zakażeń koronawirusem dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty

KOMUNIKAT
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Wszelka korespondencja klientów indywidualnych dotycząca COVID-19, kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy PSSE w m.st. Warszawie, nie będzie rozpatrywana.

Pozostałe sprawy kierowane do PSSE w m.st. Warszawie z zakresu zadań statutowych (zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena pracy, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena dzieci i młodzieży oraz epidemiologia) będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższa informacja nie dotyczy korespondencji prowadzonej z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgłoszeń i wiadomości kierowanych z placówek oświaty i wychowania oraz podmiotów leczniczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zawiadamia, że czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

PPIS w m.st. Warszawie przedstawia zasady kwarantannowania i zasady izolacji przesłane przez zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego Panią Izabelę Kucharską.

(czytaj tutaj)


Pod tym linkiem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zglos-kwarantanne-przez-formularz-online

zgłosisz się do izolacji / kwarantanny.

(dostęp do formularza uzyskuje się poprzez Profil Zaufany lub e-dowód).


UWAGA

Od dnia 02-11-2020 r.

Biuro Podawcze czynne do godz. 12:30 do odwołania.


Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?


ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

 Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu  na PUE ZUS.

 Ważne!

 Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.


Komunikat PPIS w m.st. Warszawie
w sprawie nakładania decyzji o kwarantannie.

-------------------------------------------------------------

Wzór oświadczenia do pobrania


Osoby które uzyskały dodatni / pozytywny wynik laboratoryjny w kierunku COVID-19 proszone są o przesłanie wyniku wraz z numerem telefonu kontaktowego na adres e-mail: pssewarszawawyniki@psse.waw.pl

Ponadto osoby te powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej. Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się tylko osobami z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną w celu objęcia ich kwarantanną.


 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, pochodząca z wodociągu warszawskiego spełnia wymagania sanitarne i jest bezpieczna dla mieszkańców m.st. Warszawy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przypomina, że za naruszenie nakazu zasłaniania ust i nosa grozi odpowiedzialność karnoadministracyjna (administracyjna kara pieniężna w wysokości do 10000 zł.).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że osoby, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność koronawirusa COVID-19 a nie podlegają hospitalizacji, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i odbyć zdalną konsultację dotyczącą wskazań medycznych dla osoby zarażonej oraz w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego.
Konsultację lekarską należy odbyć niezależnie od tego, czy z osobą zarażoną skontaktują się wcześniej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.


KOMUNIKAT O ZASADACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W M.ST. WARSZAWIE OD DNIA 25.05.2020 R.


UWAGA
W przypadku wysyłania zgłoszeń na pocztę e-mail łączny rozmiar załączonych plików nie może przekraczać 15 MB.


Biuro Podawcze czynne w godz. 8:30 - 14:00


+48 222 500 115

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Masz pytania na temat koronawirusa? Wirtualny asystent odpowie na nie.


Informacja nt. działalności sanatoriów i uzdrowisk.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, iż nie wydaje zaświadczeń dotyczących odbywania obowiązkowej kwarantanny - dotyczy to osób, które odbywają kwarantannę po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej jak również domowników osób objętych obowiązkiem kwarantanny w związku z bezpośrednim kontaktem z chorym na Covid-19.

Decyzję o nałożeniu obowiązku kwarantanny otrzymuje osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid-19.

Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.


Najnowsze aktualności

11 grudnia 2020

Akcja informacyjna „Zaszczep pupila, to tylko chwila”

W związku z akcją informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” przygotowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, Państwowy Powiatowy Inspektor w m.st. Warszawie  zwraca się z prośbą, o zapoznanie z załączonym materiałem.

Czytaj więcej o: Akcja informacyjna „Zaszczep pupila, to tylko chwila”